Prihláška

Výpočet pre:

GPS súradnice *
Miesto môžete nastaviť kliknutím na mapu alebo presunutím značky miesta. Slúži pre Vašu informáciu.
Výpočet prosím zaslať
Moje údaje (narodila som sa)
E.g., 2021-04-17
  • pri malom výpočte aspoň priblížne (napr. okolo 9:00, medzi 8-9:00)
  • pri špeciálnom výpočte S PRESNOSŤOU NA 4 minúty vo formáte 05:08
E.g., 2021-04-17
Ak menštruáciu nemáte (po potrate, pôrode), údaj nevypĺňajte
Ak menštruáciu nemáte (po potrate, pôrode), údaj nevypĺňajte
napr: 28 dní, 27-31 dní alebo nepravidelný
Poradie
1. tehotenstvo
E.g., 2021-04-17
E.g., 2021-04-17
pri potrate je postačújúci približný dátum - potratu, zákroku
Uvedomujem si, že metóda Prirodzenej regulácie počatia Dr. E. Jonáša (preskúmaná od r. 1956 do r. 2000) je správna v 98% prípadov. Pre správnosť výpočtu je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú súčasťou každého výpočtu. Ak by som ja sama bola náhodou výnimkou, nečiním si žiadne nároky. Údaje, ktoré som uviedla v prihláške sú pravdivé a presné. Osobné údaje poskytujem v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., ktoré budú použité výlučne pre vyhotovenie výpočtu.

Vertical Tabs