Dr. Jonáš

MUDr. Eugen Jonáš vyštudoval medicínu na univerzite v Bratislave, špecializované skúšky vykonal zo psychiatrie v Prahe na Universitas Carolina.
Pracoval ako prednosta, okresný odborník, súdny znalec, až kým odišiel do dôchodku.
Keď v lete 1956 boli v Maďarsku uzákonené potraty, Dr. Eugen Jonáš ako veriaci človek a lekár nemohol s niečím takým súhlasiť.
Preto sa snažil prísť na spôsob, ako by sa zabíjaniu ešte nenarodených detí dalo predísť.

Totiž: potraty, ktoré prevádzajú gynekológovia po celom svete (80 miliónov ročne), považuje Dr. Jonáš za vraždy novopočatého plodu ešte v lone matkinom. Pritom Stvoriteľ sveta stvorí novú dušu človeka (na svoj obraz a z nekonečnej lásky) v momente počatia. Ale človek sa postaví proti Bohu a ničí neľudským spôsobom Jeho dielo a Matka Božia sa zjavuje na všetkých kontinentoch sveta, plače pred vizionármi. Jej sochy ronia slzy, často až krvavé a žiada, aby sa prestalo s vraždením novopočatých plodov, lebo Boh toto bude veľmi prísne trestať. Píše sa: Duše zavraždených dietok volajú k Bohu:

"Dokedy budeš, Bože, znášať krivdu? Dokedy budeš otáľať s našou pomstou?"

- a tak nenarodené deti svedčia proti svojim vlastným rodičom a uvaľujú na nich smrteľnú kliatbu.
V roku 1956, dňa 15. augusta objavil svoje prvé tézy v oblasti prirodzenej regulácie počatia.
Ako veľký ctiteľ Matky Božej Márie venoval svoje objavy úcte tejto panej ešte v ten istý deň s tým, aby pomáhala ženám, ktoré o výpočet požiadajú. V tento deň sa slávi sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Metóda zisťovania plodných dní Dr. Jonáša berie do úvahy dva úplne samostatné a na sebe vôbec nezávislé rytmy plodných dní. Prvý a najvýznamnejší biorytmus, kedy k počatiu dochádza až v 85% prípadoch vypočítava výpočtové stredisko. Druhý rytmus plodných dní je závislý od menštruačného cyklu.

Priebeh a výsledky svojich výskumov Dr. Jonáš vydal v niekoľkých publikáciach a jeho poznatky boli odprednášané aj na svetových kongresoch.

V roku 1970 bol navrhnutý na Nobelovu cenu americkými vedcami. V roku 2000 opäť, kedy impulz vyšiel z Argentíny.
Dr.Eugen Jonáš žil so svojou rodinou v Mani, na Slovensku a venoval sa výpočtom prirodzenej regulácie počatia až do svojej smrti.

NAJNOVŠIE PUBLIKÁCIE DR. EUGENA JONÁŠA:

 1. SPOMIENKY NA SPOLUŽIAKA
  vyd. Garmond, Nitra 2007
 2. VENOVANIE
  vyd. Garmond, Nitra 2009
 3. PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA
  vyd. Garmond, Nitra 2011


ĎALŠIE RUKOPISY DR. JONÁŠA

 1. POČATIE A ZDRAVÉ POTOMSTVO U KONÍ.
  1980 (vyžiadané z UEA, Japonska a Anglicka)
 2. URČENIE POHLAVIA DIEŤAŤA Z DÁT NARODENIA
  1982
 3. VÝPOČET DÁTA PÔRODU
  1986

PREDNÁŠKY DR. JONÁŠA PREDNESENÉ NA KONGRESOCH:

 1. ZISTENIE DOBY POČATIA, POHLAVIA A ŽIVOTASCHOPNOSTI PLODU, MEDZINÁRODNÝ KONGRES ČESKOSLOV.
  Akadémie vied, Praha, 1961
 2.  POČATIE A NARODENIE DIEŤAŤA, MEDZINÁRODNÝ KONGRES MOSKOVSKEJ PRÍRODOVEDECKEJ SPOLOČNOSTI.
  Moskva, 1969
 3. RAKOVINA, MEDZINÁRODNÝ KONGRES O ZEMSKÝCH A MIMOZEMSKÝCH SILÁCH (PO NEMECKY).
  Ancona Taliansko, 1974
 4. PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA, SVETOVÝ KONGRES PRÍRODNÝCH LIEČITEĽOV, POD ZÁŠTITOU UNESCO.
  Nový Zéland, 1990